Proizvodni program

SIGNALNA TRUBA tip IST-94

Klikni za vecu sliku

OPIS PROIZVODA:

 • Signalna truba ima široku primenu u industriji, građevinarstvu, alarmnim i protivpožarnim sistemima, kao i svuda gde je potrebno jednoličnim zvučnim signalom javiti neku promenu - upozorenje.

 • Rukovanje i održavanje su vrlo jednostavni, naime truba se montira vijcima na zid ili neku drugu čvrstu podlogu (VERTIKALNO - ROG NA DOLE) i priključi na strujni krug. Održavanje se svodi na povremene provere rada (zatvaranjem strujnog kruga) ili eventualno štelovanje inteziteta zvuka.

 • Pravilnom montažom truba je otporna na prašinu i prskajuću vodu

 • Atestirana je 27.07.2000. i na osnovu stručnog nalaza nadležnog instituta izdat je sertifikat BR. 02-2385/1 o usaglašenosti sa propisom koji nalaže JUS N.S3.001 - električna operma industrijskih mašina - Opšti tehnički zahtevi i ispitivanja ("Sl.list SFRJ" br.10/87).


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Princip rada: Indukcija

 • Upravljački naponi: 6; 12; 24; 48; 60; 110 ili 220V AC

 • Maksimalna struja: 350mA

 • Jačina zvuka: 100-130 dB (Proizvođač podesi na 120 dB +- 5%)

 • Sirovinski sastav: kućište - "polyamid 66", šasija - hladno valjani lim galvanski zaštićen (pocinkovan)

GARANCIJA:

 • Proizvođač daje garanciju godinu dana, i prihvata je uz posedovanje overenog garantnog lista i dokaz o pravilnoj eksploataciji trube.

 

RUČNI JAVLJAČ POŽARA tip RuJP-02

Klikni za vecu sliku

OPIS PROIZVODA:

 • Ugradno-nadgradni ručni javljač požara predviđen je kao jedan od vidova dojave požara. I to u slučajevima kada ljudski faktor odlučuje, odnosno osoba koja je došla do zaključka da je došlo do požara i da je potrebno HITNO IZVRŠITI UZBUNJIVANJE.

NAČIN UPOTREBE:

 • Način upotrebe je maksimalno jednostavan, jer to zahteva situacija kojoj je namenjen. U slučaju požara udarcem u staklenu površinu RAZBIJANJEM STAKLA, oslobađa se taster koji je u pritisnutom stanju, i na taj način se zatvara strujni krug koji izvrši neku od predviđenih aktiuvnosti (AKTIVIRA TRUBU ili slično projektom predviđeno).


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Javljač je napravljen od sledećih materijala:

  • kompletno kućište od brizgane najkvalitetnije tehničke plastike (ABS-a)

  • šasija (na koju je montiran taster,klema...) od pocinkovanog lima

  • taster sa 1 radnim i jednim mirnim kontaktom (struja koju provodi -max. 10 A)

  • tropolna klema za priključak provodnika do max. 3 x 1.5mm²

  • staklo debljine max. 2mm

ATEST:

 • Proizvod je atestiran i na osnovu stručnog nalaza nadležnog instituta izdat je sertifikat BR 02-1793/2 o usaglašenosti sa propisima koje nalaže - JUS N.S6.212. SISTEMI ZA OTKRIVANJE POŽARA I POBUĐIVANJE POŽARNOG ALARMA U ZGRADAMA - ZAHTEVI ZA RUČNE JAVLJAČE (1993.)

GARANCIJA:

 • Proizvođač daje garanciju na svoj proizvod i to u trajanju od 2 godine od dana prodaje, a pod uslovom da je pravilno izvršena montaža i da nije došlo do namerno izazvanih defekata što će se potvrditi komisijskim zapisnikom.

 

ELEKTRONSKI REGULATOR OBRTAJA tip ERO-1

Klikni za vecu sliku

OPIS PROIZVODA:

 • Elektronski regulator broja obrtaja služi za regulaciju broja obrtaja ventilatora 2ABT 60-6,2ABT 50-6, 2ABT 40-4. On omogućuje promenu brzine obrtanja ventilatora po zahtevu korisnika. Ventilator se priključuje direktno na izlaz regulatora. Ako je potrebno da promena broja obrtaja zavisi od temperature okoline postoji mogućnost priključenja spoljnog termostata koji se nalazi u kompletu koji isporučujemo.

 • Uz regulator se preporučuje upotreba spoljnog termostata Prodigy TA91/1010 (model sa prekidačem) ili Prodigy TA91/1000 (u slučaju stalne potrebe regulacije u odnosu na temperaturu okoline).

 


NAČIN UPOTREBE:

 • Osnovni način rada regulatora je ručno zadavanje broja obrtaja. U tom načinu rada promena broja obrtaja vrši se ručno okretanjem ručice promenljivog otpornika od položaja MIN do položaja MAX.

 • Priključenje spoljnog termostata, omogućava da se priključeni ventilator obrće brzinom koja je odabrana, postavljanjem ručice promenljivog otpornika u željeni položaj, sve dok je temperatura ispod podešene na termostatu. Ako temperatura poraste iznad podešene na termostatu regulator uključuje rad ventilatora maksimalnom brzinom. Ovaj način rada se odabira prebacivanjem prekidača na termostatu u položaj uključeno.

 • U slučaju otkaza uređaja za regulaciju omogućen je rad ventilatora najvećom brzinom bez mogućnosti regulacije.

MERE ZAŠTITE:

 • Zaštita uređaja od prekomerne struje izvršena je topivim osiguračem koji je smešten na spoljašnjoj strani kućišta regulatora.

 • Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je uzemljenjem kućišta ventilatora. Podrazumeva se da je korisnik izvršio pravilnu montažu uređaja.

 

UNIVERZALNO PLASTIČNO KUĆIŠTE tip MODUL 2002

Klikni za vecu sliku

OPIS PROIZVODA:

 • Univerzalno plastično kućište "MODUL 2002" ima dimenzije 100x100x85 mm, napravljeno je od kvalitetne "ABS" tehničke plastike, debljina zida je 3 mm celim obimom postoji žljeb, zatvara se sa poklopcem - sa četiri šrafa.

 • U unutrašnjosti kućišta postoje odstojnici za montažu opreme po želji (štampana pločica, šina itd.).

 


 

NAČIN UPOTREBE:

 • Primena ovog proizvoda je višestruka, od raznih razvoda, zatim kućišta tastera i prekidača, kućišta za elektronske sklopove, pneumatske i optoelektronske čvorove, kao i niz nepomenutih namena.

ATEST:

 • Proizvod je atestiran i na osnovu stručnog nalaza nadležnog instituta izdat je sertifikat BR 02-1793/3 o usaglašenosti sa propisima koje nalaže - JUS N.A5.012. i JUS IEC 529.