Preduzeće Agroelektro je osnovano sa ciljem da se našem tržištu ponudi domaći proizvod čija se namena pronalazi u protiv požarnoj zaštiti. Proizvodi sa kojima je preduzeće startovalo su bili signalna truba i regulator obrtaja aksijalnog regulatora. Nedugo zatim Agroelektro je plasirao dva nova proizvoda i to ručni javljač požara koji se javio kao očekivani sled da bi se kompletirala zaštita od požara na bazi ljudskog faktora. Drugi proizvod je bilo univerzalno plastično kućište, koje je kao jednostavan produkt izraslo u grupu proizvoda.

Univerzalno kućište je otvorilo mogućnost za ponudu klijentima, odnosno kupcima naših proizvoda da biraju kako će ovo univerzalno kućište biti opremljeno, pored toga što je univerzalno kućište proizvod sam za sebe, moguće ga je naručiti i modifikovano po potrebi i želji kupca. U modifikacije se ubrajaju stavljanje tastera, prekidača, grebenastih prekidača itd.

 

 

Nastojanje preduzeća Agroelektro je da konstantno unapređuje svoj proizvodni program i da održi visok kvalitet izrade, kao i da koristi najkvalitetnije materijale za izradu proizvoda, što mogu potvrditi i sertifikati da su svi naši proizvidu atestirani, odnosno da su dobili potvrdu kvaliteta.

Prodajni program našeg preduzeća se sastoji od nekoliko proizvoda koji su blisko povezani sa našim proizvodnim programom, pa smo stoga omogućili našim kupcima da dođu do visoko kvalitetnih aksijalnih ventilatora "VOS-SISTEM", kontaktora i bimetalnih relea marke "LG".